BEGELEIDING

Ook na het opvangtehuis

De NONA Empowerment Aid biedt hulp aan meisjes die op hun 18de levensjaar de opvangtehuizen van de Kinderbescherming moeten verlaten. Deze meisjes werden opgevangen als slachtoffers van seksueel geweld en ook vanwege verwaarlozing, fysieke - of geestelijke mishandeling. Het is voor deze doelgroep moeilijk om een bestaan op te bouwen in de samenleving. Omdat zij verstoten zijn door hun omgeving kunnen zij niet altijd de start maken waar zij recht op hebben. Ook worden zij niet altijd toegelaten tot de middelen die zij nodig hebben om een gezonde en gelukkige toekomst op te kunnen bouwen. NONA Foundation helpt hen een eigen onderneming op te zetten door een soort microkrediet te verstrekken, zodat zij op den duur onafhankelijk en zelfredzaam zullen zijn en op deze manier zelfrespect en geloof in de samenleving hervinden. Per meisje wordt gekeken naar haar talenten en potenties, zodat zij bijvoorbeeld een eigen naaiatelier beginnen, een winkeltje starten of een stukje land kan gaan leren verbouwen. NONA Lanka houdt permanent toezicht op de ontwikkelingen van de meisjes en biedt ieder meisje passende begeleiding.

De Werkwijze

NONA Foundation ontvangt van de Sri Lankaanse autoriteiten en lokale organisaties gegevens over meisjes die de tehuizen hebben verlaten en teruggekeerd zijn in de maatschappij. NONA Lanka bezoekt deze meisjes en onderzoekt of er behoefte is aan NONA Empowerment Aid. Als dit het geval blijkt te zijn, wordt in samenwerking met het meisje een businessplan gemaakt om de kans op succes te maximaliseren. In dit businessplan wordt uitgebreid beschreven hoe zij het geld wil gaan investeren en op welke wijze en wanneer deze investering een bron van inkomen kan worden, zodat onze uitgangspunten van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid gerealiseerd worden. Als het businessplan is goedgekeurd door een speciale commissie, wordt het eerste deel van de NONA Empowerment Aid overgemaakt en kan het plan onder begeleiding en toezicht van NONA Lanka worden uitgevoerd. Na iedere afgeronde fase (vermeld in het businessplan) zal NONA Foundation een deel van de lening uitbetalen. Ook na voltooiing van haar eigen bedrijfje blijft NONA Lanka deze meisjes monitoren om hun welzijn en het functioneren van hun onderneming zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

NONA Foundation heeft als uitbreiding op de NONA Empowerment Aid de “Rizana Empowerment Aid” in het leven geroepen. Rizana Empowerment Aid kent hetzelfde principe als de NONA Empowerment Aid maar biedt specifiek hulp aan meisjes en vrouwen in Sri Lanka die uit wanhoop vanwege armoede Sri Lanka willen ontvluchten om in het Midden-Oosten geld te gaan verdienen.

Rizana Empowerment Aid

De Rizana Empowerment Aid is gebaseerd op en vernoemd naar het verhaal van Rizana Nafeek. Zij heeft acht jaar onschuldig in een dodencel in Saudi-Arabië gezeten, vanwege valse beschuldigingen door een Saudische familie. Fysiek en mentaal gebroken werd zij in januari 2013 publiekelijk onthoofd. Zij was nog geen 25 jaar oud. Omdat in het Midden-Oosten ontzettend veel Sri Lankaanse vrouwen als hulp in de huishouding werken en het overgrote deel van deze vrouwen stelselmatig verkracht, mishandeld en gemarteld worden en een klein percentage hier zelfs aan overlijdt, wil NONA Foundation voorkomen dat Sri Lankaanse meisjes en vrouwen in deze situatie terecht komen.

Door middel van een microkrediet kunnen zij in Sri Lanka bij hun familie blijven om in hun eigen omgeving een onderneming te starten en hun geld te verdienen. Ook wordt deze groep vrouwen door NONA Lanka voorzien van advies en begeleiding zodat zij hun ondernemingsdoel zo optimaal mogelijk kunnen verwezenlijken. Met de Rizana Empowerment Aid kunnen moeders bij hun kinderen blijven, dochters bij hun ouders en strijden zij tegen armoede omdat hun eigen onderneming een positieve invloed heeft op hun directe omgeving.

nl_NLNederlands